2017.11.09~11 Triển lãm FI & HI Ấn Độ – Mumbai

Tại sao triển lãm tại FI India?

Có vô số cơ hội ở Ấn Độ với thị trường thực phẩm nội địa xấp xỉ 258 tỉ đô la Mỹ. Theo tính toán thì giá trị này sẽ đạt đến 482 tỉ đô la Mỹ vào  năm 2020. Chế biến thực phẩm là một trong những ngành lớn nhất ở Ấn Độ và là một ngành được chính phủ ưu tiên. Sự hỗ trợ và khuyến khích của luật pháp sẽ giúp nó tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới.