2017.3.24~26 Food Ingredients China – Thượng Hải

Food Ingredients China (FIC) đã được tổ chức trong 26 năm liên tiếp. Triển lãm này mỗi năm một mở rộng và đã trở thành một triển lãm thương hiệu chuyên nghiệp quốc tế. Tại FIC 2013, trên diện tích 72 nghìn mét vuông, 1.194 đơn vị triển lãm và 34.646 khách tham quan đã tham dự. Vào năm 2014, số lượng đơn vị triển lãm đã tăng lên 1223 và số khách tham quan là 40.125. Vào năm 2016, 1.400 đơn vị triển lãm chia thành 23 danh mục phụ gia thực phẩm, 14 danh mục hỗ trợ chế biến và 35 danh mục nguyên liệu thực phẩm. Các danh mục xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc đã tham dự triển lãm.