2017.5.19~21 IFEX Philippines – Manila

IFEX Philippines là triển lãm quốc tế lớn nhất của Philippines về nguyên liệu thực phẩm và thức ăn đặc trưng dân tộc và quốc gia. Nó là triển lãm thực phẩm định hướng xuất khẩu từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp duy nhất nhằm giúp các công ty trong nước và quốc tế gặp mặt và giao dịch với những người mua hàng hàng đầu thế giới.