2017.8.09~12 Vietfood and Beverage 2017 – Hồ Chí Minh

Vietfood & Beverage là một triển lãm quốc tế về thực phẩm và đồ uống, diễn ra mỗi năm một lần ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị tham gia triển lãm gồm các nhà sản xuất trong nước và quốc tế, trong đó có cả các nhà sản xuất phụ gia thực phẩm và các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Một đặc tính quan trọng của Vietfood & Beverage, giúp nó khác biệt với các triển lãm thực phẩm khác ở trong nước, là sự chuyên nghiệp và đa dạng của khách tham quan. Các nhóm khách tham quan bao gồm các chuyên gia từ các kênh phân phối, từ các lĩnh vực chế biến thực phẩm, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống và các chuyên gia liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tiếp thị các sản phẩm này.