2017.9.13~15 FI Asia 2017 – Thailand

 

Tại sao tham dự FI Asia 2017?

Hơn 15.000 chuyên gia thực phẩm trên toàn thế giới đã tham dự triển lãm FI Asia lần thứ 20 vào năm 2015 để tìm giải pháp và đáp ứng nhu cầu kinh doanh của riêng họ. Tham gia triển lãm giúp bạn có cơ hội gặp gỡ các giám đốc điều hành cấp cao và những chuyên gia quan trọng có quyền quyết định cuối cùng về việc mua hàng trong một thị trường đang bùng nổ.

Khu vực ASEAN có tiềm năng phát triển rất lớn với 625 triệu người tiêu dùng. Đông Nam Á được ghi nhận là một trong những thị trường đang phát triển chính của nguyên liệu thực phẩm.