2017.9.25~29 SupplySide West – Las Vegas

Trong một thị trương ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng sự trung thành với thương hiệu và gặp gỡ với các nhà sản xuất sản phẩm tiêu dùng quan trọng đang tìm kiếm các nguyên liệu và dịch vụ sáng tạo là rất quan trọng. Nếu bạn đang muốn việc kinh doanh của mình tăng trưởng, đây là lúc để tham gia triển lãm tại SupplySide West – triển lãm nguyên liệu và giải pháp hàng đầu thế giới nơi khoa học và chiến lược giao hòa.