2017.11.09~11 Triển lãm FI & HI Ấn Độ - Mumbai

Tại sao triển lãm tại FI India? Có vô số cơ hội…

2017.9.25~29 SupplySide West - Las Vegas

Trong một thị trương ngày càng cạnh tranh, việc xây…

2017.9.13~15 FI Asia 2017 - Thailand

  Tại sao tham dự FI Asia 2017? Hơn 15.000 chuyên…

2017.8.09~12 Vietfood and Beverage 2017 - Hồ Chí Minh

Vietfood & Beverage là một triển lãm quốc tế về…

2017.6.20~22 Hi China, Fi Asia-China 2017 - Thượng Hải

Hi China: nơi sức khỏe, thực phẩm, dược và dược…

2017.5.19~21 IFEX Philippines - Manila

IFEX Philippines là triển lãm quốc tế lớn nhất của…

2017.3.24~26 Food Ingredients China - Thượng Hải

Food Ingredients China (FIC) đã được tổ chức trong…