Mạng Lưới Phân Phối Toàn Cầu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

Trung Quốc – Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu

2

Nhật Bản – Tokyo, Osaka

3

Hàn Quốc – Seoul

4

Indonesia – Jakarta

5

Malaysia – Kuala Lumpur

6

Singapore

7

Việt Nam – Hồ Chí Minh

8

Philippines – Manila

9

Úc – Melbourne

10

New Zealand – Aukland

11

Ấn Độ – Mumbai

12

Thái Lan – Bangkok

13

Ba Lan – Warsaw

14

Taiwan

15

Mỹ – New York – California – Chicago – Texas

16

Canada

17

Mê-hi-cô

18

Bra-xin

19

Anh

20

Pháp

21

Đc

22

Séc

23

Ý

 1. Trung Quốc – Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu
 2. Nhật Bản – Tokyo, Osaka
 3. Hàn Quốc – Seoul
 4. Indonesia – Jakarta
 5. Malaysia – Kuala Lumpur
 6. Singapore
 7. Việt Nam – Hồ Chí Minh
 8. Philippines – Manila
 9. Úc – Melbourne
 10. New Zealand – Aukland
 11. Ấn Độ – Mumbai
 12. Thái Lan – Bangkok
 13. Ba Lan – Warsaw
 14. Taiwan
 15. Mỹ – New York – California – Chicago – Texas
 16. Canada
 17. Mê-hi-cô
 18. Bra-xin
 19. Anh
 20. Pháp
 21. Đc
 22. Séc
 23. Ý

【Chúng tôi chào đón những nhà phân phối mới tại những địa danh màu đỏ】

LIÊN HỆMaleFemaleEmail*

MCB – Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Ming Chyi

error: Content is protected !!